Aquest any plantegem una campanya específica sobre el tema dels videojocs.

D'una banda posem a la vostra disposició una sèrie de materials elaborats per Amnistia Internacional, Secció Espanyola, i el Grup d'Educadors d'Amnistia Internacional Catalunya, sobre els valors que transmeten els videojocs.

D'altra banda us proposem que col.laboreu en un informe que s'està elaborant des de la Universitat de León, Àrea de Didàctica i Organització Educativa, sobre l'impacte dels videojocs en la població infantil i juvenil. Es tracta que els alumnes i les alumnes omplin els qüestionaris adjunts, i els enviïn a l'adreça de correu electrònic: edualter@pangea.org

Finalment, també oferim altres materials existents sobre jocs i joguines bèl.liques i sexistes i consum responsable de joguines.
(Materiales en castellano)