Vuit colors,
vuit històries,
vuit moments en la vida quotidiana
dels nens i nenes de Nicaragua

Aquest material didàctic ha estat elaborat amb l’objectiu de reforçar els processos de sensibilització davant la realitat de països més desafavorits entre els nens i nenes de 6 a 12 anys. Volem contribuir també a superar els estereotips sobre la infància als països del Sud, vinculats a imatges carregades de connotacions negatives que relacionen causalment pobresa amb desatenció, desemparament, desprotecció.

Ens proposem facilitar alguns recursos que ajudin els docents a reforçar entre l’alumnat actituds i valors basats en la solidaritat i l’empatia cap als sectors socials més desafavorits des d’una perspectiva d’igualtat i de respecte per l’altre. Entenem que per assolir aquest objectiu és important treballar amb l’alumnat el que significa la distància, però també la proximitat de la seva realitat amb la de nens i nenes de la seva mateixa edat en un país empobrit com Nicaragua.

Crèdits i agraïments

Amb el suport de