ITINERARIS PEDAGÒGICS

Nivells als quals s'adrecen les pel.lícules


Ordre d'utilització de les pel.lícules segons les edats recomanades


El criteri que hem seguit per a seleccionar l'ordre es basa en el grau de complexitat de la pel.lícula, entenent amb aquest terme la menor o major dificultat que poden tenir els espectadors i espectadores per identificar la problemática que s'apunta en el film. Aquesta dificultat, lògicament, iclou la temàtica apuntada i la seva representació fílmica; dos aspectes estretament relacionats, que no poden diferenciar-se. El qué ens diu una pel.lícula és allò que representen les imatges, visuals i sonores.

Una pel.lícula com West Beirut planteja una reflexió sobre els conflictes amb una grau de subtilesa i complexitat més gran que la visió de La estrategia del caracol.

Batxillerat:

1. Before the Rain (Antes de la lluvia)
2. Senderos de gloria

A partir de Segon Cicle d'ESO

1. Haz lo que debas
2. Teléfono rojo...
3. La delgada línea roja

A partir de Primer Cicle d'ESO

1. El gran dictador
2. La estrategia del caracol
3. Cuando el viento sopla
4. The Boxer
5. West Beirut

<<<<< (tornar a la introducció)

 

ALTRES TEMES RELACIONATS AMB LES PEL.LÍCULES QUE TRACTEM

Before the Rain:
Mitjans de comunicació, conflictes ètnics, religió, món contemporani (Guerra dels Blacans), terrorisme

Senderos de gloria:
Antibelicisme, autoritarisme, violència, història (Primera Guerra Mundial)

Haz lo que debas:
Món urbà, racisme, violència, discriminació, política racial

Telèfono rojo...:
Gèneres cinematogràfics, antibelicisme, guerra nuclear, guerra freda, antimilitarisme

La delgada línea roja:
Violència, antibelicisme, història (Segona Guerra Mundial)

El gran dictador:
Història del cinema, géneres cinematogràfics, nazisme, racisme,

La estrategia del caracol:
Amèrica Llatina (Colòmbia), solidaritat, especulació, món urbà, televisió

Cuando el viento sopla:
Cinema d'animació, guerra nuclear, guerra freda

The Boxer:
Terrorisme, Irlanda, dona, món contemporàni

West Beirut:
Món contemporani (Líban), relacions familiars, món dels joves, mitjans de comunicació, violència, racisme, religió

<<<<< (tornar a la introducció)