1. El problema de l'alimentació al món

  2. Seguretat alimentària, sobirania alimentària i dret a l'alimentació

  3. La construcció històrica del modele dominant

  4. L'economia camperola davant el comerç internacional

  5. Recapitulació