Centre i Sud-Amèrica

1. Fem una mica d'història

1.1. Qui va descobrir Amèrica?, 163 K.
1.2. Les societats indígenes de Centre i Sud-Amèrica, 219 K.
1.2.1. Els asteques
1.2.2. Els maies
1.2.3. Els inques
1.2.4. Els indis de les Terres Baixes
1.2.5. Els maputxes
1.2.6. Els selk'nam
1.3. Què diuen els indis sobre la conquesta?, 423 K.
1.4. Explotació econòmica i humana a l'època colonial, 281 K.
1.4.1. La unitat d'Espanya i l'expulsió de jueus i moriscos
1.4.2. Els europeus exploten les colònies esclavitzant indis i negres africans
1.5. La creació dels estats americans moderns, 529 K.

2. Aconstem-nos a Centre i Sud-Amèrica!

2.1. La carta de l'indi Seattle, 184 K.
2.2. El dia que els asteques es diverteixen amb els seus difunts, 333 K.
2.3. "I el Gran Esperit creà la Humanitat", 233 K.
2.4. Mocambos de l'Amazònia, (es troba a l'anterior)

3. Una cultura més propera del que pensem

3.1. Les havaneres ens parlen dels catalans a Cuba, 373 K.
3.2. Música ranxera per parlar de Mèxic, (es troba a l'anterior)
3.3. El blat de moro i la patata: aliments dels esclaus a Amèrica i dels pobres a Europa, 375 K.
3.4. Les selves tropicals:la meitat de la vida del món, (es troba a l'anterior)

4. I ara, què?

4.1. Deute extern, deute etern
4.2. La dependència econòmica,
272 K.
4.2.1. L'estrangulament extern
4.2.2. El deute extern
4.2.3. Ha augmentat la pobresa
4.3. L'emigració dels europeus a Amèrica, 262 K.
4.4. L'emigració dels americans a Europa, (es troba a l'anterior)