IndicePazatrasavanzar

La Cultura Maya
BERTRAN I COMA, MÒNICA.



Destinataris: ESO-2n cicle, Secundària post-obligatòria.

Resum:

En aquesta unitat didàctica es parla de la cultura maia a nivell introductori per tal que serveixi com un punt de partida cap a un interès més especídic per part de l'alumnat. La raó d'aquest crèdits s'ha d'entendre dins del context d'un projecte molt més ampli portat a terme per SODEPAU am el CENTRE MAYA ADRIÁN CHÁVEZ "TIMACH" de Guatemala. Centre maia que des del 1997 reivindica i promou la cultura, especialment en el camp educatiu i cultural. Per aquest motiu i tenint en compte que la major part de població maia actual la trobem a Guatemala , ens centrarem en aquest país.

Al llarg de la unitat veureu com es treballen diferents aspectes de la cultura maia. Els continguts i le s activitats van des dels aspectes més genèrics com és contextualitzar geogràficament el territori fins a les més especifiques com l' activitat sobre teatre.

El projecte de TIMACH suposa una aportació en aquest nou marc de promoció de la conviencia intercultural oberta amb el procés de pau que al enfortir i impulsar de de la societat civil. En aquest sentit, la divulgació de la cosmovisió maia significa una proposta no només d'empoderament dels pobles indígenes, sinó també i sobretot un projecte per aprofundir en el procés de reconciliació nacional basat en el respecte de la interculturaitat, a partir del coneixement de les diverses ètnies.

Descriptors: diversitat, minories.

URL: http://www.edualter.org/material/maya/1Introduction.htm