IndicePazatrasavanzar

Les diverses cares del racisme: El cas de El Ejido
MIGRA-MEDIA; EDUALTERDestinataris: ESO-2n cicle.

Resum:

Les diverses cares del Racisme, materials didàctics de reflexió sobre immigració des del papers dels mitjans de comunicació, respon a la necessitat de contribuir a la sensibilització i formació respecte al paper dels mitjans de comunicació en la configuració de la realitat.La immigració com tema habitual dels mitjans forma part del nostre entorn d'informacions, fins al punt que, la majoria de la població s'informa i conforma una opinió respecte a la immigració a partir del que llegeix a la premsa, escolta a la radio o veu a la televisió i no segons les experiències de convivèncie del seu entorn amb experiències migratòries.

El material proposa fer conèixer els mecanismes i les lògiques del discurs d'aquest mitjans a partir del tema de la immigració, tenin com referència puntual l'anàlisi del tractament informatiu del Conflicte de El Ejido, que també es pot aplicar a altres temes socials. Els objectius son: 1. promoure l' anàlisi crític del discurs del diferents mitjans de comunicació respecte a la immigració des de la perspectiva de l'educació intercultural, 2.Comprendre la complexitat de la realitat del fet migratori a través de diversos punts de vista, 3.Transmetre a l'alumnat valors de respecte i igualtat que contribueixin a la convivència, 4.Aprendre a argumentar l'opinió personal i a respectar l'opinió del altres, 5.Donar eines i facilitar arguments, perquè els coneixements es puguin traduir en un canvi d'actitud davant de la immigració.

Descriptors: diversitat, minories, drets humans.

URL: http://www.edualter.org/material/ejidocat/index.htm#activitats