Action on global citizenship: teacher toolkit

Ryan, Gráinne & Walsh, Deirdre

Global Action Plan, Irlanda, 2017

Anglès

Breu descripció:

Guia didàctica amb vinculació que tracta els problemes de l'educació pel desenvolupament des d'una perspectiva centrada en els ODM. Conté activitats per a cada apartat temàtic.

Descriptors: Pau, Ciutadania crítica i responsable, Identitats de gènere, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 12-14
Àmbit: Educació formal Educació no formal

Aquesta guia didàctica tracta diversos temes relacionats amb la sostenibilitat econòmica i social en un nivell glocal, juntament amb la cultura dels DD.HH. com a quelcom progressiu que ha d'anar eixamplant el seu abast a través d'una ciutadania crítica i implicada. Els temes tractats són els del desenvolupament sostenible, l'ecologisme, la justícia global i la desigualtat, la pobresa, el canvi climàtic, les formes de comunitat sostenibles i la importància de l'advocacia de cara al medi ambient i als DD.HH.

Cada apartat temàtic compta amb un seguit d'activitats que aprofundeixen en el que s'explica de forma teòrica.

Chapter 1: Sustainable Development

Chapter 2: Development

Chapter 3: Ecological Footprint

Chapter 4: Global Justice

Chapter 5: Poverty & Inequality

Chapter 6: Climate Change

Chapter 7: Sustainable Communities

Chapter 8: Campaigns

Reflection