Edualter

Edualter és una associació catalana, sense ànim de lucre, laica i independent, fundada l'any 1999.

Som una entitat especialitzada en educació per a la justícia global, amb una trajectòria fortament arrelada en l’impuls i la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre agents educatius de l’àmbit formal i no formal.

La igualtat de gènere i els drets humans formen part dels principis fundacionals i la missió d'EduAlter, orientada a fomentar una educació crítica i transformadora que promogui l’equitat de gènere i els feminismes; la cultura de pau i la noviolència; la justícia econòmica, social i ambiental; els drets humans, la participació democràtica i la interculturalitat crítica, per tal de projectar futurs de dignitat, emancipació i justícia global.