Edualter

EduAlter és una associació catalana, sense ànim de lucre, laica i independent, fundada l'any 1999.

Som una entitat especialitzada en educació per a la justícia global, amb una trajectòria fortament arrelada en l’impuls i la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre agents educatius de l’àmbit formal i no formal.

La nostra missió és contribuir a incorporar l'Educació per a la Justícia Global (EpJG) amb un enfocament crític i transformador, en els diferents àmbits educatius, per promoure l’equitat de gènere i els feminismes; la cultura de pau i la noviolència; la justícia econòmica, social i ambiental; els drets humans, la participació democràtica i la interculturalitat crítica, per tal de projectar futurs de dignitat, emancipació i justícia global.

Som una entitat petita, per opció, amb la voluntat de ser sostenibles, i la nostra fortalesa i signe d'identitat és el treball en xarxa.

Un altre aspecte que ens caracteritza és la voluntat de fer de pont entre ONG i escoles, per acostar les temàtiques i continguts d'EpJG a la població més jove.

Entenem l'EpjG com aquella que:

  • Aporta una mirada CRÍTICA sobre les causes i les conseqüències de les desigualtats.

  • Ofereix eines per analitzar, valorar i construir ALTERNATIVES viables per a la construcció de relacions més humanes i respectuoses amb la dignitat de les persones.

  • Està orientada a formar persones capaces d'implicar-se de forma activa en la TRANSFORMACIÓ social cap a una societat més justa i equitativa.