Cultura de Pau i Educació per a la Ciutadania

BLANDON, MARIA EUGENIA; BENITEZ, FRANCESC; DALMAU, TERESA; FONT, TICA; VIDAL, CARLES

Federació Catalana d’ONG per la Pau, Barcelona, 2009

Català

Breu descripció:

L’estudi que ha elaborat la Federació Catalana d’ONG per la Pau, es centra en el tractament que fan els llibres de secundària d’educació per a la ciutadania de les temàtiques de Pau.

Descriptors: Desarmament, Pau, Conflictes,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 14-16
Àmbit: Educació formal

Aquest estudi ha comptat amb la participació de cinc membres d’entitats federades com Justícia i Pau, la Fundació per la Pau, el Grup d’Educació per la Pau i la UNIPAU, Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès.

L’estudi pren partit en el procés de socialització per valors que encoratgin el canvi social i personal. Qüestiona el propi procés d'aprenentatge allunyant-se de la concepció tradicional de l'ensenyament i vol fer veure que cal entendre l'acte educatiu com un procés actiu - creatiu en què l'alumnat és agent viu de transformació.

Presentació
Introducció
Definició indicadors i Anàlisi comparativa
Conclusions – Recomanacions
Bibliografia bàsica d’educació per la pau i resolució de conflictes