Hàbitat | Guia d'activitats per a l'educació ambiental

Teresa Franquesa (Direcció), Isabel Alves, Ana Maria Prieto i Manel Cervera, amb la col·laboració d'Hilda Weissmann

Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, , 2011
Breu descripció:

"Hàbitat" és una guia d'activitats per a l'educació ambiental conté 50 fitxes d'activitats d'educació ambiental, adequades per a l'educació en el lleure. La guia, editada l'any 1998 per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, ha estat un llibre de referència molt utilitzat per caps, monitors, monitores i mestres durant tots aquests anys. Al 2011 s'ha actualitzat i publicat en format digital a internet. Aquest nou format permet l'actualització contínua de dades i incorpora un espai d'intercanvi d'experiències.

Descriptors: Models de producció i consum alternatius, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Web
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
Àmbit: Educació formal

Hàbitat és una guia d’activitats per a l’educació ambiental resultat d’un llarg procés. La primera etapa es va dur a terme entre 1994 i 1995 en el marc de l’empresa TUBSA i amb la participació de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per encàrrec de la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental –actualment Dirección General de Calidad y Educación Ambiental– del Ministerio de Medio Ambiente. La primera versió de la guia es va publicar en castellà el 1996 pel Ministerio de Medio Ambiente. Des de 1996 l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona va promoure l’experimentació, avaluació i millora de les activitats de la guia a les escoles de la ciutat a través del Pla d’educació ambiental, que impulsava seminaris de formació de mestres i professors als 10 CRP’s barcelonins. Un cop incorporades les millores suggerides en aquest procés, la guia va ser publicada en català en format paper l’any 1998 per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

  

El 2010 ambdues edicions es troben del tot exhaurides, però l’interès per la guia Hàbitat no ha decaigut. Per aquesta raó, en el marc de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb el permís dels autors, acorden convertir la guia Hàbitat tradicional en una guia en línia, i s’aprofita el procés de conversió  per actualitzar, adaptar conceptes desfasats, afegir-ne d’emergents i actualitzar dades...

   

El format en línia presenta molts avantatges. En primer lloc, permet l’actualització contínua de dades així com la possibilitat d’afegir articles actuals relacionats; d’aquesta manera la guia estarà en modificació i revisió contínua. En segon lloc, permet que els usuaris i usuàries puguin descarregar-se allò que necessitin, de l’activitat sencera que volen dur a terme, fins i tot el material necessari, que trobaran a l’apartat de documentació necessària o altra documentació addicional relacionada amb cada una de les activitats. Finalment, un aspecte destacable del format en línia és la possibilitat d’incorporar un cercador d’activitats i un espai d’intercanvi d’experiències.

L’apartat Troba la teva activitat permet cercar una activitat a partir de diferents criteris. Podem buscar-la per concepte, per procediment, per actituds i valors, per edats, per matèries o per espai. Per a cadascun dels criteris apareixen totes les activitats on és possible treballar el concepte en qüestió. Si ho busquem per conceptes, els números en negreta indiquen les activitats que inclouen el concepte com a clau i els números en caràcter normal fan referència a altres activitats on també és possible treballar aquest concepte.

  

L’apartat Explica’ns la teva experiència  permet intercanviar experiències, opinions o aportacions de centres o persones que han dut a terme alguna de les activitats de la guia i volen donar a conèixer a la resta quina ha estat la seva experiència, com han desenvolupat l’activitat, quins aspectes han afegit o modificat...

  

La guia en línia s’estructura en cinc blocs temàtics, destinats a l’ensenyament o l’aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors que considerem útils per a fomentar la transició cap a una societat més sostenible. Cada una de les activitats s’estructura seguint un format fix que podeu consultar a l’apartat Estructura de la guia.

Podeu trobar a:

http://escolesxesc.cat/habitat/