Multiculturalitat a les escoles

CAÑADELL, ROSA; JULIANO, DOLORES; PÉREZ JOSÉ Mª.; PUJOL, MONTSE

Serveis de Cultura Popular, Barcelona, 1992

Català

Breu descripció:

El llibre és un recull d'escrits relatius a un debat que es va celebrar sobre multiculturalisme a les escoles, impulsat per Les Fundacions Jaume Bofill, Serveis de Cultura Popular i Estudi i Cooperació. (Debats de l'Aula Provença).

Descriptors: Cultura, diversitat cultural i identitat,
Característiques: Article
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

El llibre és un recull d'escrits relatius a un debat que es va celebrar sobre multiculturalisme a les escoles, el dia 30 de gener de 1992.
Són debats impulsats per Les Fundacions Jaume Bofill, Serveis de Cultura Popular i Estudi i Cooperació, amb l'objectiu d'activar la consciència social, compromís intel·lectual i la participació cívica, en el plantejament d'opcions, en la crítica i en la definició i assumpció d'alternatives, per tal d'afavorir la practica de la ciutadania i de la democràcia en el nostre país.

Els reptes de l’ensenyament davant d’un món cada cop més divers i desigual.
Multiculturalisme a les escoles. (Dolors Juliano)
Multiculturalisme a les escoles.(José Pérez)
Resum del debat.

Per a més informació: http://www.fbofill.cat/taxonomy/term/31?lg=es

Per descarregar el document: