Per què li diuen Sexting quan parlen de Sexpreading?

EdPAC i Candela, cooperativa d'acció comunitària i feminista

Candela, cooperativa d'acció comunitària i feminista., Barcelona, 2020

Català

Breu descripció:

L'article comparteix el concepte que el 2017 vam crear: "Sexpreading". Aquest concepte no només s'ha anat omplint de contingut sinó que també ha estat assumit i utilitzat per entitats, col·lectius, professionals i administració pública. El nostre objectiu era diferenciar una pràctica sexual lliure com el Sexting d'una agressió Sexpreading, i creiem que el concepte en aquest sentit ha estat de molta utilitat

Descriptors: Noviolència, Mitjans de comunicació, Violència de gènere,
Característiques: Article
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 14-16 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

Educació Sexual

Aquest article es va començar a gestar a finals del 2017 (principis de 2018) i que ara, en un moment d'aturada i tornada a engegar, per fi li hem pogut donar el darrer impuls que ens faltava perfer-lo públic. Agrair en aquest sentit a la Marina Ventura tota la seva tasca de disseny i maquetació.

Durant tot aquest temps hem vist com el concepte que el 2017 vam crear: "Sexpreading", no només s'ha anat omplint de contingut sinó que també ha estat assumit i utilitzat per entitats, col·lectius, professionals i administració pública. El nostre objectiu era diferenciar una pràctica sexual lliure com el Sexting d'una agressió Sexpreading, i creiem que el concepte en aquest sentit ha estat de molta utilitat.

El text que us fem arribar però va més enllà de la paraula. És el resultat de moltes hores de reflexió col·lectiva i d'observació de múltiples realitats en la nostra pràctica educativa. Tant Candela com EdPAC treballem amb adolescents i joves a instituts i altres espais d'educació formal i no formal arreu de Catalunya i des de fa anys ens preocupa com independentment dels centres i els municipis, a  la majoria dels llocs on intervenim diàriament pateixen, han patit o coneixen algun cas d'enviament de fotografies sense consentiment i assetjament de la persona què hi apareix. Aquesta realitat no només ens ha fet aprofundir en la concepció teòrica d'aquesta violència sinó també qüestionar-nos quina prevenció i abordatge s'estava portant a terme. I és que la pràctica no només ens aporta eines per a la reflexió sinó que ens interpel·la en la recerca de respostes adequades que sustentin la nostra tasca educativa.

L'article que us compartim és un text escrit a múltiples mans, no és un assaig ni un estudi, sinó reflexions i propostes de les dues entitats amb l'objectiu d'aportar el nostre gra de sorra a  l'anàlisi , la reflexió i l'abordatge d'una violència específica, oferint un nou concepte que ens permeti desenvolupar accions educatives més transformadores.