Destacats

Aquesta és una agrupació seleccionada de recursos que per la seva temàtica, per les seves característiques o pel seu interès, són especialment interessants

Recursos


 • Las MAESTRAS de la REPÚBLICA


  Esta unidad tiene como fin recuperar la memoria de las maestras de la II República, devolviéndoles la voz, visibilizando sus aportaciones a la modernización de la enseñanza, así como el papel que tuvieron en la conquista de los derechos de las mujeres. Sus nombres, vidas y obra, tienen que ser restituidos en la memoria, formando parte del legado de nuestra historia educativa.

 • Guia d’educació per a la pau a l’àmbit local


  "Construint pau des dels municipis". El municipalisme per la pau és la valentia de construir respostes amb la comunitat local per un món més just a escala global, però la manca de desenvolupament humà i d'accés a l'educació o a la salut, les desigualtats econòmiques i el no respecte als drets humans són les principals amenaces per a la pau. És de vital importància que les ciutats s'integrin com agents contructors de canvi integral i interdependents, amb presència, veu i poder de decisió a escala internacional. Posant el valor en les iniciatives, en aquesta escala local, als barris i comunitats, tenint present que la pau és un horitzó global, complex i multidimensional que requereix el compromís i la mobilització de diversitat d'agents. La pau necessita una mirada més àmplia i tenir consciència que la seva construcció és de baix a dalt.

 • ¿Quién nos alimenta? Nuestra salud y la del planeta en manos de las multinacionales


  Guia didàctica elaborada per ser aplicada a l'àmbit de l'educació secundària, batxillerat i a cicles formatius, que aborda la problemàtica global del sistema de producció i consum d'aliments des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària com a alternativa sostenible i respectuosa, tant des de l'àmbit més científic com social. Compta amb un total de quatre unitats didàctiques vinculades a diferents àrees de coneixement, amb múltiples activitats dins d'aquestes. Es presenta com a projecte interdisciplinari (metodologia ABP) i planteja un projecte final perquè l'alumnat el desenvolupi, posant el focus sobre la importància de la vinculació del centre amb el seu context extern immediat.

 • Per què li diuen Sexting quan parlen de Sexpreading?


  L'article comparteix el concepte que el 2017 vam crear: "Sexpreading". Aquest concepte no només s'ha anat omplint de contingut sinó que també ha estat assumit i utilitzat per entitats, col·lectius, professionals i administració pública. El nostre objectiu era diferenciar una pràctica sexual lliure com el Sexting d'una agressió Sexpreading, i creiem que el concepte en aquest sentit ha estat de molta utilitat

 • Càpsules per la Justícia Global - SCI Catalunya


  Les Càpsules per la Justícia Global són un conjunt de recursos formatius per aprofundir sobre els diferents eixos de la justícia global. A través d’aquests materials començaràs a comprendre el món tenint en compte les desigualtats estructurals, els conflictes, les discriminacions i les vulneracions de drets, però també les respostes de la societat civil des de la noviolència.

 • La Coeducació a Catalunya Pràctiques de referència i reptes


  Aquests documents son el resultat del projecte de recerca “La Coeducació a Catalunya. Pràctiques de referència i reptes”, un encàrrec per part de l'ONG Intered i la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere (PUCVG), desenvolupat durant el curs 2020-2021 de forma col·laborativa entre l’associació EduAlter i el Grup d’Educació i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta recerca té per objectius (i) visibilitzar pràctiques de referència en matèria de coeducació en centres d’educació secundària d’arreu de Catalunya des d’un enfocament d’Educació per a la Justícia Global, així com (ii) fer incidència en les polítiques públiques a partir de generar una anàlisi crítica entorn la normativa que funciona com a marc legislatiu d’aquestes pràctiques en el context català1.

 • Maleta pedagógica ecofeminista


  La guía didáctica esta orientada al profesorado de educación primaria obligatoria que desee introducir los ecofeminismos en el aula y sus valores, para transformar las relaciones y dar a conocer la importancia de un sistema global de curas..