Competències i Epd

Competències i EpD és un projecte de formació i innovació educativa dirigit a professorat i personal tècnic d’ong que té una duració tres anys amb diferents nivells d’implicació.

El projecte té com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva una eina teòrico-metodològica de suport al professorat i personal tècnic de les ONG que treballen l’EpD a l’escola.

L’eina consisteix en una guia que es proposa facilitar la integració de continguts, metodologies i criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en la seqüenciació de temes dintre del currículum de l’educació primària i secundària orientat al desenvolupament de les competències bàsiques.

El projecte està definit per tres grans blocs d’accions:

1. En primer lloc, la conformació d’un grup o comunitat de participants que contribuirà a construir i compartir un marc teòric i metodològic de referència (des de l’ensenyament per competències i des de la definició del camp d’actuació de l’EpD), establir les necessitats formatives i participar en les sessions, tallers i grups de discussió per detectar els reptes a afrontar.(consulta aquí el programa).[hipervincle a pdf]

2. En segon lloc, es durà a terme un procés de concreció de propostes per incorporar al currículum (mitjançant tallers participatius i interaccions virtuals), l’anàlisi d’aquestes propostes i la redacció d’un document previ que servirà de guia per a la tercera etapa.

3. En tercer i últim lloc, implicarà la dinamització i acompanyament per part de l’equip d’elaboració amb professionals de l’educació i centres que desitgin posar en pràctica la guia. Es realitzaran entrevistes, observacions a l’aula i valoracions entre l’equip que realitza la prova i l’equip d’elaboració de la guia. Aquest pilotatge ajudarà a millorar el resultat final del programa.

En aquestes tres etapes els protagonistes són el professorat i el personal tècnic de les ONG, atès que el propòsit del procés és la reconstrucció de pràctiques i discursos a partir de la reflexió de la pròpia experiència.