SmileUrbo

Smile Mundo

Smile Mundo, Barcelona, 2013

Català, castellà, anglès i polonès

Breu descripció:

Joc de simulació en equips en el qual els jugadors adopten el rol de membres de la Junta del Poble. Per una banda, aquests han de prendre decisions sobre el futur de la seva comunitat, mentre que, per l’altra, cada jugador ha d’actuar segons els interessos particulars que van associats al seu rol. Aquest joc es pot utilitzar en diferents graus com Economia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Sociologia, Ciències Política i Gestió Pública, entre d’altres.

Descriptors: Desenvolupament humà sostenible, Gestió responsable dels recursos,
Característiques: Joc
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Els jugadors/es assumeixen el rol d’un dels vuit personatges que es contemplen al joc i han de prendre decisions per tal que tots els indicadors de benestar (esperança de vida, treball, cost de la vida, medi ambient i sobirania alimentària) es mantinguin en nivells òptims per a tota la població. El joc presenta una guia addicional que permet aprofundir en els conceptes treballats i reflexionar entorn la transferència d’aquests a la vida real.

Algunes de les temàtiques que es tracten al joc són:

-Sobirania alimentària

-Medi ambient

-Economia

-Desenvolupament sostenible

Per a més informació: Download