Per una Escola i un Món Sostenible i en Pau, Posem la Vida al Centre

EduAlter: Clara Massip, Joan Rius i Mariano Flores

Fundació Akwaba, Barcelona, 2019

Català

Breu descripció:

A continuació es presenta el document “Marc conceptual i recomanacions” creat el 2019 per EduAlter, associació que treballa per a la Justícia Global (http://nova.edualter.org/ca). L’associació ha col·laborat amb la Fundació Akwaba compartint una base teòrica i reflexions sobre l’economia social i so-lidària amb una visió de la justícia global i un enfocament de gènere basat en drets humans, EGBDH. EduAlter ha elaborat aquest material, que es va introduir en les formacions amb l’equip d’educadores d’Akwaba per construir un discurs comú en temes de pau i sostenibilitat econòmica i social, tot apostant per la convivència als centres educatius.A continuació, es treballa la sostenibilitat econòmica i social com a dret humà, que es desenvolupa a través de l’ètica de la cura i l’Economia Social i Solidària. També es presenten recomanacions pedagògiques per fer un apropament a aquests temes tan complexos i poder treballar-los en profunditat amb l’alum-nat i el professorat a través dels mòduls formatius proposats en aquesta guia pedagògica.

Descriptors: Pau, Equitat de gènere, Models de producció i consum alternatius, Drets ambientals,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, SOCIAL I ECOLÒGICA

L’objectiu d’aquest document és introduir els con-ceptes fonamentals que vehiculen la campanya “Com vivim? Convivint: per a una escola i un món sostenible i de pau”. Aquest segon document (el primer, elaborat per AHEAD l’any 2018 aprofundeix en els conceptes de Cultura de Pau, Enfocament de Drets i elements de la Carta de la Terra) proposa una reflexió i anàlisi crítica del model econòmic estès pel planeta, alhora que vol posar en valor experiències de relacions econòmiques alternatives i transformadores, orientades a l'horitzó de la Justícia Global.

En definitiva, es pretén acostar alguns elements conceptuals que facilitin la construcció d'un ima-ginari de sostenibilitat econòmica, social i medi-ambiental. Aquesta interrelació entre els diferents aspectes de la vida humana és essencial per tal de generar canvis que puguin fer front als problemes del món global i complex en el qual vivim.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, SOCIAL I ECOLÒGICA

  • L’EDUCACIÓ PER A UNA ECONOMIA DES DE LA SOSTENIBILITAT
  • LA SOSTENIBILITAT A NIVELL GLOBAL, ODS: CONTRADICCIONS I REPTES
  • VULNERACIÓ DE DRETS I VIOLÈNCIA DERIVADA DEL SISTEMA

COM FUNCIONA EL SISTEMA ECONÒMIC ACTUAL?

  • UN SISTEMA ORIENTAT A EXPLOTAR LA REPRODUCCIÓ DE LA VIDA
  • UN SISTEMA CONTRADICTORI EN SI MATEIX
  • UN SISTEMA IMPOSAT: CAPITALISME, COLONIALISME I JUSTÍCIA EPISTÈMICA

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL. LA VIDA AL CENTRE

  • L’ECONOMIA COM A PRINCIPI DE VIDA
  • PISTES PER A DESCOBRIR EL CAMÍ A RECÓRRER JUNTES

RECOMANACIONS PER A INCORPORAR A L’ESCOLA