Que els teus Diners pensin com Tu

FETS, Edualter

FETS, Edualter, Barcelona, 2018

Catala, castellano

Breu descripció:

Que els teus Diners pensin com Tu és un recurs educatiu per al professorat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius que pretén ser una guia amb activitats i orientacions per incorporar els conceptes i reflexions entorn de les finances ètiques al treball d’aula dels centres educatius i també a l’àmbit no formal i informal.

Descriptors: Desarmament, Models de producció i consum alternatius,
Característiques: Web
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 14-16 16-18
Àmbit: Educació formal

La Guia Que Els teus Diners Pensin Com Tu està organitzada en tres apartats principals: Les Economies que ens envolten, Les finances per a tothom?,  i Altres finances són necessàries. Per a cadascun d’aquests apartats s’han dissenyat una sèrie d’activitats d’aprenentatge, reflexió i propostes d’acció perquè l’alumnat prengui consciència i exerciti des de ja les seves capacitats crítiques i transformadores, assumint un rol protagónic al seu entorn.

Les Finances Ètiques neixen buscant la coherència entre les propostes de transformació del món i les decisions que tenen a veure amb el dia a dia de persones o col·lectius. Des dels enfocaments d’Educació Crítica i Transformadora per a la Justícia Global es planteja una sèrie de propostes de reflexió i acció vinculades a la formació d’una ciutadania activa i compromesa amb la millora del sistema de relacions (personals, institucionals i globals) centrada en les persones i la recerca de condicions de vida dignes i justes per a tothom.

LES ECONOMIES QUE ENS ENVOLTEN

En aquest apartat l’alumnat s’aproximarà als elements que formen part de l’anàlisi econòmica des d’una perspectiva àmplia, amb sensibilitat a tots els àmbits de la vida de les persones i les comunitats i en particular aprofundint en els mecanismes de definició de valor i intercanvi de béns i serveis
Activitat 1. Parlem d’economies
Activitat 2. Economia d’estar per casa
Activitat 3. Consumir o consumir-nos?
Activitat 4. On està el valor?
Activitat 5. Un invent anomenat Diners

LES FINANCES PER A TOTHOM?
Es pretén promoure una visió crítica del sistema financer i els diferents mecanismes de difusió i manipulació mediàtica. Apoderar a la ciutadania per sentir-se partícip del sistema per transformar les regles de joc, denunciar la corrupció, les inversions controvertides i els riscos socials de l’operació bancària comercial


Activitat 6. Qui dirigeix?: estalvia, inverteix, endeuta’t
Activitat 7. Hazte Bankero
Activitat 8. Risc i guany, jugues?
Activitat 9. Els secrets de la banca
Activitat 10. A prendre decisions, t’han cridat?
Activitat 11. Les crisis ja no són notícia, o si?

ALTRES FINANCES SON NECESSÀRIES
La transformació personal i col·lectiva implica una sèrie de reptes, entre ells de coherència entre el que pensem i fem. Aquest apartat promou exercicis de reflexió per abordar dilemes ètics vinculats als valors de la banca posant en valor les característiques de les finances ètiques i la seva clara orientació cap a projectes de desenvolupament social, comunitari i ambiental en contraposició a la banca comercial que es concentra en el lucre.


Activitat 12. Els meus diners, els meus dilemes. Ho resolem?
Activitat 13. Transparència? de bancs a bancs
Activitat 14. Donant crèdit a la vida, a la il·lusió
Activitat 15. I si som més? fem una campanya de banca ètica