Redistributing care work for gender equality and justice.

OXFAM, ,
Breu descripció:

Guia didàctica en la que es combinen les activitats i les introduccions teòriques. Cada mòdul tracta d'un aspecte dels treballs de cura en l'economia, i les desigualtats de gènere que aquests comporten.

Descriptors: Drets i responsabilitats, Equitat de gènere, Convivència i inclusió social, Desigualtats i justícia, Models de producció, distribució i consum,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 14-16 16-18
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

Guia didàctica que treballa la igualtat de gènere emfasitzant la noció de "treball de cura o cures". El treball no remunerat i socialment concebut com a "poc important" i "associat a les dones" és repensat i analitzat en aquesta guia a través de 5 mòduls, cadascun dels quals compta amb un seguit d'activitats per a treballar els conceptes introduïts.

Els temes tractats a cada mòdul són:

M1: les activitats de cura i l'economia.

M2: el context de les cures.

M3: Les activitats de cura i els DD.HH.

M4: la redistribució del treball i tasques de cura no remunerades en favor d'una major igualtat de gènere.

M5: la presa d'accions per a assumir compromisos.

Introduction

How is the training curriculum organised?

Module 1 maps out the way care work is related to all the parts of an economy and how, without care provision, the economy would not function.
Module 2 looks at the context in which care work happens and how in certain contexts, the care workload can be placed disproportionately on women, diminishing their capacity for autonomous livelihoods and wellbeing.
Module 3 presents the human rights-based approach as a framework for  participants to understand the impact of unequal care work on their rights.
Module 4 explores economic policies on care work by first explaining what the current situation is and then giving ideas about how things could be different at the household, community, private sector and state levels.
Module 5 encourages participants to assess the next steps they want to take forward following on from the analysis developed in the previous modules.