Qui som

El funcionament de l’associació és democràtic, amb ple respecte al pluralisme, i en queda exclòs tot ànim de lucre

L'Assemblea general està formad per 193 socis i 187 sòcies.

La Junta de l'associació està formada per  actualment per:  Paco Cascón, Clara Massip, Mariano Flores, Cécile Barbeito i Alex Egea

L'equip de coordinació està format per Berta Maristany, Clara Massip, Mariano Flores, Raúl Almendro

També participen en la vida de l'associació, col.laborant amb la seva expertesa en temes pedagògics, les estudiants del grau de pedagogia que cada curs an les seves pràctiques a l'entitat (Pràcticum I i Pràcticum II). Aquest curs estan 2023 - 2024 estan fent les seves pràctiques Maria Hernández i Daniela Martínez.

L’estructura de l’entitat és horitzontal, democràtica, basada en el ple respecte al pluralisme de visions i en l’equitat de gènere, tant a escala salarial, en la distribució de tasques i responsabilitats, com en tot allò que fa referència a la presa de decisions i les tasques de representació.

El funcionament de l’associació és democràtic, amb ple respecte al pluralisme, i en queda exclòs tot ànim de lucre. L’estructura de treball de l’entitat és horitzontal, i l’organització de les tasques s’estableix respectant els principis operatius consensuats:

  • Conciliació laboral i familiar
  • Teletreball
  • Austeritat de despeses i salaris dignes
  • Treball en xarxa
  • Diversitat d’opinions
  • Paritat de rols (direcció, execució, representació)
  • Consum responsable i banca ètica

Com a part del compromís ètic i polític de l’entitat, l'any 2022 Edualter, amb la formació i l’acompanyament de LaFede.cat, inicia un procés de revisió i reflexió en relació a les violències de tot tipus i a la necessitat de prevenir-les i abordar-les tant en el si de l'entitat com en els altres espais on participem i col.laborem. Fruit d'aquest procés, s'ha elaborat el Protocol per a la prevenció i l'abordatge de les violències sexuals PAVS.