Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals

El 2014, Lafede.cat -integrada per 120 organitzacions- va prendre el compromís de desenvolupar, com a part de la seva visió, l’ètica de la cura i els feminismes. Aquest posicionament és sens dubte reflex de la societat i el moment actual del moviment feminista. Es comencen a recollir els fruits de la lluita feminista i la reivindicació de canvi d’una societat patriarcal profundament injusta, que implica cada cop més persones.


El sacseig dels reclams feministes ens interpel·la per fer autocrítica i qüestionar-nos per tal de veure que el nostre sector és part d’aquesta terrible realitat de violències sexuals, agressions, discriminacions i abús de poder que ens travessen. Per això, des d’un profund compromís ètic i també polític, el 2016 vam iniciar el procés “Sembrant cures per cultivar canvis”, per revisar i millorar les nostres pràctiques quant a l’ètica de la cura a les nostres entitats, que ens ha dut a elaborar la Guia d’Autodiagnosi per a organitzacions socials.


El procés ha engegat una revolució silenciosa en el si de les entitats, també en la mateixa federació, on s’ha començat a dibuixar una estructura i cultura organitzativa que vol ser més horitzontal, fugir de l’herència de models jeràrquics i explorar altres formes de construir-nos col·lectivament, capaces d’acollir la diversitat present a la federació així com a la societat.

En el 2022, Edualter assumeix el compromís de crear i compartir el seu propi Protocol. Manifestant públicament aquest acord intern mitjançant una carta dirigida a Lafede.cat

Carta de compromís per a l’adopció d’un Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions