Canvi climàtic: Una anàlisi en clau global

Sònia Pérez i Montse Santolino

edualter@pangea.org

Edualter, Barcelona, 2007

Catalá, castellano

Breu descripció:

Les activitats que es proposen a la web parteixen del supòsit que hi ha un coneixement previ sobre el Canvi Climàtic, per que s'orienta a un treball més d'anàlisi crític que inciti a la reflexió i el diàleg sobre els límits del nostre món i sobre com les persones podem actuar per millorar la situació, augmentant les pròpies opinions i modificant certs comportaments i hàbits de consum, més responsables per la natura i els territoris. Resaltar que les dinámiques consten de tres parts i es pot visualitzar la segona en continguts relacionats.

Descriptors: Ciutadania crítica i responsable, Desenvolupament humà sostenible, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Web
Biblioteca: Aplicació didàctica
Destinataris: 16-18
Àmbit: Educació formal Educació no formal

L'educació per al desenvolupament humà i sostenible ens ofereix immillorables eines pedagògiques per treballar el canvi climàtic. La idea de desenvolupament lligat al creixement econòmic ha portat a considerar altres pobles i cultures com a "subdesenvolupades" o en "vies de desenvolupament" i, per tant, a considerar irrellevants les seves aportacions. La conclusió que traiem és que es fuig d'assenyalar com a responsable al sistema econòmic actual i al model de vida associat. D'aquesta forma, es contribueix a fer que els joves assoleixin una consciència parcial que no els ajuda a identificar incoherències en la seva vida quotidiana. Les activitats que proposem parteixen d'una anàlisi de la problemàtica del canvi climàtic des d'una perspectiva global.

Els objectius a treballar, entre altres, són els següents:

1. Conèixer les iniciatives que es duen a terme des dels països del Sud.
2. Analitzar la problemàtica del CC en totes les seves dimensions (política, econòmica, tecnològica, social, etc.)
3. Fomentar la reflexió i el diàleg sobre els límits del nostre món i sobre com les persones podem actuar per millorar la situació modificant certs comportaments i hàbits de consum.

Les temàtiques a treballar són: responsabilitat del canvi climàtic, a qui afecta, quines són les solucions globals, què podem fer nosaltres.

Activitats proposades:

- Deutes pendents: el deute de carboni

- Segur que és més barat?

- Canvi climàtic i desenvolupament

- El Rally París-Dakar: una cursa d'impacte...

- Quins països i quines propostes?

- Combustibles o aliments?

- Unint esforços!

- Una Agenda 21 a la nostra escola

- Hem de seguir creixent?