Drets energètics en mans de la infància. Guia metodològica sobre tallers amb infància per treballar la pobresa energètica

Irene González Pijuan

contacta@esf-cat.org

Enginyeria Sense Fronteres i Aliança contra la Pobresa Energètica, Barcelona, 2022

Català

Breu descripció:

Aquest document pretén ser una breu guia metodològica dels tallers que s’han impartit amb nens i nenes de 6 i 7 anys al Casal d’Infants del Raval en el marc del projecte “Drets energètics en mans de la infància”, recolzat pel Projecte Lliures de Desigualtat, Pobresa i Exclusió Social.

Descriptors: Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental, Gestió responsable dels recursos, Models de producció, distribució i consum, Drets ambientals,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 6-8 8-10 Adults
Àmbit: Educació formal

Aquest projecte sorgeix del treball conjunt d’Enginyeria sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica en la lluita contra la precarietat energètica des d’una perspectiva de drets i d’apoderament, defensant l’accés universal per a totes les persones a uns serveis bàsics de qualitat, imprescindibles per tenir una vida digna.


Parteix també de la constatació de que la pobresa energètica no ens impacta a totes per igual, sinó que té impactes diferenciats en col·lectius que pateixen discriminacions per raó de gènere, d’edat, de diversitat funcional, d’origen, de situació administrativa, i demés interseccionalitats.

És per aquest motiu que s’han dissenyat aquests tallers i s’han dut a terme amb infància del barri del Raval de la ciutat de Barcelona on, el 2018, el 32% dels infants
vivien en llars on les temperatures són inadequades i el 27,3% en llars amb endarreriments en el pagament de factures de subministraments. 

La voluntat d’aquesta guia és compartir el procés fet durant aquest projecte, així com la metodologia dels tallers, per a que siguin una experiència replicable i útil
per a parlar de pobresa energètica amb la infància.

1. Introducció 

2. Els impactes de la pobresa energètica en la infància

3. Participació infantil: la infància al centre del debat

4. Eines per abordar la pobresa energètica amb la infància

5. Conclusions i recomanacions

6. Referències