Guia per a la introducció de la justícia global

Felipe Pérez, Beatriz.

Ajuntament del Prat de Llobregat., Prat de Llobregat., 2020
Breu descripció:

Guia que, com diu el seu títol, relaciona tres conceptes (la justícia global, la igualtat de gènere i els drets humans) a problemàtiques que es podrien enllaçar fàcilment al currículum científicotecnològic de l'ESO i el Batxillerat. Es fonamenta amb una llarga concepció teòrica i dona un ampli ventall de recursos per treballar cada tema a les aules: documentals, articles, obres de teatre, espectacles de circ, etc.

Descriptors: Conflictes, Justícia social, Equitat de gènere, Convivència i inclusió social, Desenvolupament humà sostenible, Gestió responsable dels recursos,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: 12-14 14-16 16-18 Adults
Àmbit: Educació formal

La guia analitza cinc temes des de l'òptica de la justícia global, la de la igualtat de gènere i la dels drets humans. Els temes analitzats són el dret humà a l'aigua i al sanejament, la probresa energètica, les migracions climàtiques, les persones defensores del medi ambient i els minerals energètics, residus electrònics i obsolescència programada.

A més, tot això ho relacionen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Currículum cientificotecnològic de l'ESO i el Batxillerat. Finalment, per a cadascuna de les cinc temàtiques proposen un bon nombre d'activitats, documentals o espectacles per a treballar-les. De totes maneres, no mencionen l'avaluació d'aquestes activitats, cosa que queda relegada a l'aplicació de cada professora.

El document comença amb una construcció teòrica dels temes rellevants i, a mesura que ho fa, va proposant activitats, documentals i material en general per a poder treballar cadascun dels temes. Al final, a més, també concreta una proposta per incloure les temàtiques al currículum oficial al mateix temps que ofereix encara més recursos alternatius. A continuació es presenta un breu esquema dels punts principals de la guia.

1. Introducció

2. Per què cal incorporar la justícia global, la igualtat de gènere i els drets humans al currículum educatiu?

3. Definició de les diferents perspectives i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

4. Proposta de temes i recursos

5. Proposta d'inclusió de les temàtiques al currículum

6. Altres recursos