Women, Gender and Development.

Muyoyeta, Lucy.

Women for Change & 0:20 Educating and Acting for a Better World., Bray (Irlanda) i Lusaka (Zàmbia),
Breu descripció:

Document teòric que repassa elements de l'EpD a través de la perspectiva de gènere. Des de repassar teòricament les teories del desenvolupament específicament elaborades amb perspectiva de gènere, fins a repassar els enfocaments pràctics que s’estan duent a terme avui dia en aquest àmbit. També es fa un repàs a la situació de les dones a l'Àfrica, i s'elabora una anàlisi dels objectius en matèria de dones i desenvolupament de cara al segle XXI.

Descriptors: Justícia social, Equitat de gènere, Desigualtats i justícia,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal Educació no formal Educació informal

Aquest document teòric està destinat a docents que pretenguin treballar els temes principals de l'EpD des d'una perspectiva de gènere (temes com el desenvolupament, la justícia social o la cura del medi ambient i les economies alternatives). Tot amb el gènere com a sedàs que filtra i enfoca el tractament dels temes.

El document comença amb una contextualització de l'àmbit del gènere, definint les principals corrents teòriques que el relacionen amb el desenvolupament sostenible. Seguidament, s'analitza el paper de les dones en els informes sobre desenvolupament, i les desigualtats de gènere existents en aquest àmbit.

Finalment, s'analitza els objectius pel que fa a la igualtat de gènere que els processos, tractats i convencions internacionals per a la cooperació i el desenvolupament han postulat, i es reflexiona críticament sobre el grau d'assoliment de les promeses, i els canvis necessaris per a invertir la situació actual.

 

 

1. Starting points

2. Theories of women's issues in development

3. Practical approaches to the development of women

4. Measuring how women fare

5. Where women are and what they are doing

6. Women'ns development - what the world has promised

7. Is development working for women?

8. References