Què fem

La nostra missió és contribuir a incorporar l’Educació per a la Justícia Global amb un enfocament crític i transformador, en els diferents àmbits educatius (formal, no formal i informal)

Les línies estratègiques que orienten el nostre treball són les següents:

  • Contribur a la incorporació de l’Educació per a la Justícia Global als àmbits formal y no formal, mitjançant l’elaboració de propostes pedagògiques, la formació i l’assessorament.
  • Sistematitzar i difondre recursos didàctics i experiències educatives que contribueixin a oferir perspectiva crítica, enfocament complex i anàlisi en profunditat de les causes i conseqüències de les desigualtats i les injustícies.
  • Impulsar i participar en espais de formació i reflexió amb docents, professionals d’entitats d’EpJG, activistes i administracions públiques per a la incorporació d'una perspectiva pedagògica dels reptes globals.
  • Impulsar, dinamitzar i difondre campanyes i plataformes que busquen incidir en polítiques públiques amb la finalitat de transformar-les en favor de la justícia global, denunciant les desigualtats, discriminacions i vulneracions de drets fonamentals.