Blog

Oferta de formació a professorat Curs 2019-2020

Des de Edualter compartim les següents propostes formatives i grups de treball en els qual col·laborem

 

 

Curs destinat a centres i entitats per a treballar l’educació per a la Pau a través de les arts plàstiques. La perspectiva multidimensional del curs promou el treball dels conceptes clau de la cultura de Pau amb metodologies diverses, a través de formadors del món de les arts i de l’educació per la Pau, i amb un enfocament aplicat que doti d’eines les educadores i educadors participants per a elaborar unitats didàctiques que treballin l’educació per a la Pau a través de l’art. Amb el suport del Museu Nacional d'Art de Catalunya

 

Grup de treball que s’origina sota el paraigua del grup ja actiu EduGlobalStem i que vol esdevenir un espai on crear i compartir experiències educatives en l’àmbit STEAM, incorporant-hi els objectius i perspectives de l’educació per a la justícia global i posant èmfasi i aprofundint en el marc teòric i l’aplicació didàctica de la perspectiva ecofeminista.

 

En el marc del projecte “Integrar i promoure les problemàtiques globals als ensenyaments científico-tècnics” es realitza un curs intensiu el juliol 2017. Del resultat d'aquest curs surt l'interès d'un equip de docents en seguir treballant la temàtica en format grup de treball. 
Es tracta de crear un espai on aprofundir en l'aplicació de l’educació per la pau i la justícia global a les assignatures STEM (Ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques)

 

Les tres propostes estan registrades en el Pla de Formació Permanent del professorat.

Encara que l'aplicació del Departament marca com a data límit el 27 de setembre, us convidem a escriure al correu electrònic de cada oferta per a realitzar la inscripció posteriorment

18/05/2022 11:17

Refugi en curt (2022 - 2023)

https://www.refugiencurt.org/

S’ha col·laborat en el projecte impulsat per l’Associació Mitjans, juntament amb EduAlter i Sodepau, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Concretament s’ha participat en l’assessorament a centres educatius de diversos municipis de la província de Barcelona, per al disseny d’activitats a l’aula, i amb l’organització d’algunes sessions de reflexió i dinamització amb professorat, en format webinar, el curs 2021 – 2022 i presencial el curs 2022 – 2023.

També s’han fet formacions sobre l’ús del documental com a eina pedagògica per a promoure els DD.HH. i la solidaritat; com vincular amb el currículum els materials audiovisuals; introducció al llenguatge audiovisual per a l’anàlisi crític dels materials fílmics; avaluació dels resultats d’aprenentatge de les accions formatives amb eines pedagògiques de tipus audiovisual i disseny d’una unitat didàctica amb eines pedagògiques de tipus audiovisual.31/12/2023 13:15

CURSOS 2021 - 2024 RETO: Recursos Educatius de Tecnologia Oberta per a la Justícia Global

https://ildeplus.upf.edu/reto/

Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, s’ha posat en marxa un projecte consistent en desenvolupar un entorn de col·laboració en línia basats en software lliure i fora dels entorns digitals privatius d'empreses multinacionals de dades, que faciliti al professorat l’autoedició, revisió, adequació, ampliació, personalització, publicació i difusió dels materials didàctics que utilitzen i/o que generen en la seva pràctica docent per incorporar l’enfocament d’Educació Crítica i Transformadora.

Aquesta actuació s’està impulsant amb la col·laboració de l’Associació Creart i del Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE) de la Universitat Pompeu Fabra.

27/12/2023 15:32

Braser de sabers. Recursos educatius per a la justícia climàtica. (2022 - 2023)

https://braserdesabers.org/

S’ha creat, juntament amb Entrepobles, i amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona, un portal per recollir recursos educatius per treballar les causes de l’emergència climàtica i les principals problemàtiques socioambientals del món actual, i activitats per implicar l’alumnat en el disseny i el desenvolupament d’accions per fer-hi front. 

Amb l’objectiu de crear un espai de sinergies per a la comunitat educativa, on compartir aprenentatges i reflexions per poder transitar, de manera conjunta, per afrontar, de manera col·lectiva, la crisi climàtica que ens travessa i transitar cap a models socials, polítics, econòmics i culturals més justos, democràtics i sostenibles.

31/12/2023 13:19

Programa d’innovació educativa Recerca-Creació-Servei (2022-2024)

Per encàrrec del Departament Educació, s’han dinamitzat els tallers de formació i s’ha fet seguiment al voltant del projecte liderat per Edualter “Identitats lliures de violències masclistes” amb l’alumnat de 20 instituts públics de Catalunya participants en les edicions del programa Recerca – Creació – Servei : 10 centres el curs 2021 – 2022 (de i 10 centres el curs 2022 – 2023 (d’ Arbúcies, Arenys de Munt, Barcelona, Cardedeu, Gironella, Granollers, Sant Pere de Vilamajor i Terrassa)

El projecte ha consistit en una primera part formativa al voltant del sistema sexe – gènere; els rols i estereotips de gènere; el binomi de gènere I realitat LGTBIQ+ i les violències derivades: pressió estètica, homofòbia, masclismes, etc. En una segona part es demanava a l’alumnat participant que dissenyés, implementés i difongués una activitat o acció sensibilitzadora i de prevenció de violències masclistes en relació amb la identitat de gènere, destinada a l’alumnat de 1r i/o 2n d’ESO, utilitzant els llenguatges artístics.

31/12/2023 13:31

Tramant conflictes: Una mirada del jo i del nosaltres (2022-2023)

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona s’ha dut a terme un projecte d’Aprenentatge Servei amb l’alumnat del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria (2n d’ESO) de l’Institut escola Turó de Roquetes, orientat a l’adquisició i enfortiment de competències socioemocionals per afrontar els conflictes personals de manera no-violenta.

S’ha dut a terme una primera de formació de l’alumnat: centrada en educació per a la pau, la comunicació no-violenta (CNV), la pedagogia de la cura i la provenció en el conflicte.

La segona fase ha consistit en un procés de creació artística, a través de la mirada introspectiva i la mirada global.

I una última fase consistent en una mostra, per a sensibilitzar sobre l’educació en el conflicte (i mostrar la seva visió) al centre educatiu, al barri (a través del programa de Nou Barris al món) i al museu nacional d’art de Catalunya (MNAC).

31/12/2023 13:28

Resiliència a través dels nostres sabers i llavors II (2022-2023)

S’ha col·laborat en el projecte impulsat per CEHDA, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, com a entitat encarregada de fer la sistematització i valoració dels elements pedagògics i didàctics – metodològics dels tallers pilot amb referents diverses i experiencials de DDHH, justícia migrambiental i de gènere, i treball en horts escolars.

S’ha dut a terme la sistematització del projecte amb el suport de l'equip docent de l'Institut Dr. Puigvert, l'equip docent de l'Escola Mercè Rodoreda.

31/12/2023 13:24

Pràctiques de referència d’ECG a la província de Barcelona (2022-2023)

Finançat per la Diputació de Barcelona, aquest projecte consisteix en dur a terme un procés de sistematització d’experiències d’ECG a diversos municipis de la Província de Barcelona, i definir una sèrie de criteris específics per tal de valorar les pràctiques que es duen a terme al territori, amb la participació de persones tècniques dels municipis, docents i entitats d’ECG.

S’han realitzat sessions de treball amb personal tècnic dels governs locals de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Montornès del Vallès. Granollers i Barcelona (6 de maig de 2022) i amb docents i persones d’entitats dels municipis de Sabadell, Sant Martí de Riucorb, Santa Coloma de Gramenet, Centelles, Sant Cugat del Vallès i Barcelona (24 de maig de 2022). A partir dels resultats del treball de reflexió i debat dut a terme en aquestes sessions, s’està elaborant un document que recollirà una sèrie de criteris per valorar / dissenyar accions d’ECG adequades a l’àmbit local.

S’han identificat experiències d’ECG a diversos municipis de la província de BCN, que s’estan sistematitzant per publicar-les a la secció de pràctiques de referència de la Guia d’Orientacions pedagògiques Competències i EpD.

31/12/2023 13:36

Creativitat per inspirar el canvi. Art i educació per a la justícia global (2022-2024)

S’ha col·laborat en el projecte Camis i Cruïlles impulsat per l’Associació Creart en agrupació amb l’Associació Rosa Sensat i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, en l’elaboració del llibre de la col·lecció DOSSIERS de Rosa Sensat “Creativitat per inspirar el canvi. Art i educació per a la justícia global” , el contingut del qual sistematitza i presenta les actuacions didàctiques vinculades al projecte.

La publicació a més compta amb un apartat inicial introductori sobre els elements teòrics i conceptuals bàsics de l'Educació per a la Justícia Global i l'enfocament concret en el qual s'emmarca el projecte: el foment de l'educació en valors mitjançant estratègies d'aprenentatge artístiques.

31/12/2023 13:34

Art i compromís, Educació artística i cultura de Pau (2021-2023)

Amb el suport del Memorial Democràtic i de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta actuació, ha dut a terme una sèrie d’accions educatives per treballar la Cultura de pau a les àrees artístiques de secundària i batxillerat, prenent com a punt de partida l’exposició “Art i compromís durant la Guerra Civil”, dedicada a la Guerra Civil espanyola en la col·lecció d’art modern del MNAC.

S’ha impulsat el Grup de Treball Educació Artística i Cultura de Pau, acreditat pel Servei Educatiu de Les Corts, i s’han dut a terme sessions de formació i reflexió conjunta (Gener – Juny 2022). El grup de treball s’ha reunit un dimarts al mes, de febrer a juny, per reflexionar i elaborar conjuntament pràctiques educatives en relació amb una educació per a la pau des de l’art i/o una educació artística des de la cultura de pau. Durant aquestes sessions mensuals, s’han abordat conceptes, i emprat metodologies i recursos didàctics de reflexió crítica, socioafectius, de creació plàstica i d'anàlisi d'obres d'art, entre d'altres, per treballar la cultura de pau a l’aula.

S’ha publicat i s’ha fet difusió de la Guia didàctica “Art i compromís durant la Guerra Civil. Educació artística i cultura de pau” (Febrer 2021). La guia consta de diverses propostes pedagògiques, que vinculen l’art i l’educació en el conflicte sota el prisma del moment històric de la Guerra Civil. Totes les temàtiques seleccionades per a l’elaboració de la guia, parteixen dels temes i les obres presents a la visita dinamitzada Art i compromís durant la Guerra Civil, una perspectiva des de la cultura de la pau, del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

S’ha dut a terme la 2ª Escola d’Estiu Art i Compromís. Educació Artística i Cultura de Pau, amb el MNAC i l’acreditació de l’ICE UAB (11- 15 Juliol 2022). Curs destinat a professorat de secundària i professionals de l'àmbit educatiu o cultural per treballar l'educació per la pau a través de les arts visuals. La perspectiva multidimensional del curs promou el treball dels conceptes clau de la cultura de pau amb metodologies diverses. Amb sessions conduïdes per persones formadores del món de les arts i de l'educació per la pau amb un enfocament aplicat que doti d'eines per treballar l’educació per la pau a través de l’art i en particular a través de les col·leccions del MNAC.

31/12/2023 13:41

Avaluar per transformar el món (2020-2021)

Avaluar per transformar el món, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, i Avaluar per transformar: eines per aplicar a l’aula, subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, dos projectes complementaris, impulsats conjuntament per Edualter i l’Escola de Cultura de Pau, que estan orientats a la reflexió i formació conjunta amb docents i persones d’entitats sobre com avaluar les transformacions que generen les accions d’ECG / JG, tant a nivell individual, com en les relacions d’aula, en l’organització del centre educatiu i en l’entorn.

01/01/2024 16:19

La pobresa té causes. Les causes tenen responsables. La pobresa té responsables

Els mitjans de comunicació tracten de mostrar-nos diàriament les conseqüències de la crisi econòmica a casa nostra.

La Marató de la Pobresa que tindrà lloc el proper diumenge serà un esdeveniment especialment destacat per donar visibilitat un cop més a aquestes conseqüències de la crisi financera i econòmica sobre les vides de milers de ciutadanes i ciutadans.

Iolanda Fresnillo, Observatori del Deute en la Globalització /Comissió de Comunicació de la FCONGD

Segons la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 1 de cada 5 catalans és pobre. Els mitjans de comunicació tracten de mostrar-nos diàriament les conseqüències de la crisi econòmica a casa nostra i arreu del continent europeu. Desnonaments de famílies sense recursos, augment de l'atur, la indigència o l'assistència per part de menjadors socials i altres serveis d'atenció etc. Aquest increment de la pobresa vinculat a l'actual crisi econòmica es va desvirtualitzant i pren rostre dia a dia amb reportatges i notícies a diaris i televisions de tots els colors. La Marató de la Pobresa que ha posat en marxa TV3 és i serà un esdeveniment especialment destacat per donar visibilitat un cop més a aquestes conseqüències de la crisi financera i econòmica sobre les vides de milers de ciutadanes i ciutadanes.

12/02/2013 11:10

Memòria i corresponsabilitat: drets humans, participació i canvi social (2020-2021)

Aquest projecte, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, s’ha dut a terme amb l’Institut Escola Turó de Roquetes de Nou Barris, i ha consistit en acompanyar l’alumnat de 4rt d’ESO (4rt A i 4rt B) dins el marc de l’assignatura ciutadania i valors, treballant de manera coordinada amb el professorat i la coordinació pedagògica. El projecte s’ha vinculat amb el Pla comunitari de Roquetes.

S’ha realitzat una primera fase de formació i creació de coneixement a través de càpsules formatives, així com de xerrades i visites d’agents del barri.

Les següents fases s’han redefinit donada la situació de confinament provocada per la pandèmia de la Covid19. Ens hem posat a disposició del centre per contribuir a la generació d’espais d’obertura emocional I de reflexió crítica en relació a la situació tan extraordinària com complexa que ens tocava viure. Això ho hem canalitzat a través d’activitats al moodle, i d’algunes trobades a través de videoconferències.

01/01/2024 16:27

Competències i EPD en el Fòrum d’Educació Ambiental 2000+12

Els passats 23 i 24 de febrer de 2013 es va celebrar el Fòrum d’Educació Ambiental 2000+12 organitzat per SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental).

Els passats 23 i 24 de febrer de 2013 es va celebrar el Fòrum d’Educació Ambiental 2000+12 organitzat per SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental). Aquesta iniciativa tenia el propòsit de reunir a persones i entitats vinculades al món de l’educació ambiental per parlar, reflexionar i construir diferents camins i eines educatives per tal d’empoderar la població en la sostenibilitat ambiental. Edualter va participar conduint un dels tallers proposats en el fòrum Educació per al desenvolupament i consum responsable: idees per al seu tractament en l’àmbit educatiu. En concret, el taller tenia com a finalitat treballar dos aspectes amb els assistents: 1. Construir de manera col•laborativa un marc de referència sobre el tractament del ‘Consum responsable’ en l’àmbit educatiu. 2. Preparar una acció educativa sobre ‘Consum responsable’ aplicable a l’àmbit educatiu o a l’àmbit social. Per altra banda, volem invitar-vos a consultar la pàgina web del Fòrum d’Educació Ambiental 2000+12, que, de ben segur, trobareu temàtiques molt interessants relacionades amb la sostenibilitat mediambiental. Finalment, podeu consultar l’esquema del taller Educació per al desenvolupament i consum responsable: idees per al seu tractament en l’àmbit educatiu. Esperem que us agradi la proposta!

24/03/2013 18:50

Economies Feministes a l'aula, Transformar l'Escola per a posar la Vida al Centre

Un espai per a compartir les reflexions, els reptes, obstacles i oportunitats per a incorporar la perspectiva de l'Economia Feminista en l'educació. Anàlisi crítica del sistema econòmic actual,...

  • 28 i 29 de febrer 2020
 • Espai Francesca Bonnemaison
 • Carrer de Sant Pere Més Baix, 7,
 • Barcelona, 08003

Comptarem amb suport, espai i activitats d'acompanyament a infants per a facilitar la participació en les Jornades (indicar al moment de la inscripció)

PROGRAMA

Divendres 28 de febrer 2020

 • 16h30 Arribada relaxada, te i cafè
 • 17h Registre i benvinguda
 • 17h30 L'Economia Feminista a l'aula

El Bon Viure com a horitzó global | Reflexions des del local a lo global | El potencial educatiu i transformador de pensar l'economia des del feminisme

 • 19h30 Activitat de relacions

Dissabte 29 de febrer 2020

 • 9h30 Arribada relaxada i esmorzar
 • 10h Benvinguda
 • 10h30 Tallers d'experiències, materials i recursos educatius
 • 12h30 Dinar | Espai de trobada
 • 14h30 Taula de debat sobre articulació de propostes, incidència i denúncia

Currículum i itineraris per a posar la vida al centre | La cura i la comunitat educativa, situació del professorat, implicació de les famílies | La lògica capitalista a l'educació: innovació i competència

 • 16h00 Taller de continuïtat | Berenar

Tancament de les jornades des de la proximitat. Propostes de continuïtat i acompanyament

Més informació i inscripcions:

10/02/2020 00:30