Pràctiques de referència d’ECG a la província de Barcelona (2022-2023)

Finançat per la Diputació de Barcelona, aquest projecte consisteix en dur a terme un procés de sistematització d’experiències d’ECG a diversos municipis de la Província de Barcelona, i definir una sèrie de criteris específics per tal de valorar les pràctiques que es duen a terme al territori, amb la participació de persones tècniques dels municipis, docents i entitats d’ECG.

S’han realitzat sessions de treball amb personal tècnic dels governs locals de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Montornès del Vallès. Granollers i Barcelona (6 de maig de 2022) i amb docents i persones d’entitats dels municipis de Sabadell, Sant Martí de Riucorb, Santa Coloma de Gramenet, Centelles, Sant Cugat del Vallès i Barcelona (24 de maig de 2022). A partir dels resultats del treball de reflexió i debat dut a terme en aquestes sessions, s’està elaborant un document que recollirà una sèrie de criteris per valorar / dissenyar accions d’ECG adequades a l’àmbit local.

S’han identificat experiències d’ECG a diversos municipis de la província de BCN, que s’estan sistematitzant per publicar-les a la secció de pràctiques de referència de la Guia d’Orientacions pedagògiques Competències i EpD.