Competències per transformar el món

Massip, Clara / Barbeito, Cécile / Egea, Alex / Flores, Mariano /

Editorial Graò, Barcelona, 2018

Català

Breu descripció:

Cap a una educació crítica i per a la justícia global a l'escola Aquest llibre proposa un model curricular per a primària i secundària que es desplega al voltant de sis eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat.

Descriptors: Pau, Drets i responsabilitats, Coeducació, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Aquest llibre proposa un model curricular per a primària i secundària que es desplega al voltant de sis eixos temàtics: gènere; cultura de pau; drets humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; medi ambient i interculturalitat.

S’ofereixen orientacions sobre les finalitats educatives, els sabers, les estratègies didàctiques i els instruments d’avaluació que promouen les competències per transformar el món com a part del desenvolupament bàsic de l’alumnat.

Pròleg Antoni Zabala

Introducció

1. Educació per al desenvolupament crítica i transformadora i enfocament competencial: complicitats i reptes

2. Competències per transformar el món: el model curricular de competències i educació per al desenvolupament

3.Quins sabers ha de fomentar una educació per al desenvolupament crítica i transformadora en els centres educatius

4. Didàctica i metodologia de l'educació per al desenvolupament crítica i transformadora

5. L'avaluació de l'educació per al desenvolupament

6. A tall d'epíleg: quina és la funció dels actors educadors?

Referències bibliogràfiques

Annexos

Col.leccions: Graó Educació

EAN: 978-84-9980-892-5

Etapes: Ed. Primària, Ed. Secundària Obligatòria (ESO)

Taxonomia: Didàctica de les competències, Programació per competències i capacitats