L'escola compromesa amb el món

Moliné Fusalba, Benjamí / Planes Casals, Llorenç / Bonals Picas, Joan

Editorial Graò, Barcelona, 2019
Breu descripció:

Aquest llibre ofereix un sistema conceptual adreçat a aquest altre món possible i desplega un recull de propostes pràctiques per facilitar-ne la implementació als centres educatius i als diferents escenaris educatius de la comunitat.

Descriptors: Pau, Ciutadania crítica i responsable, Coeducació, Cultura, diversitat cultural i identitat, Desigualtats i justícia, Sostenibilitat i equilibri mediambiental,
Característiques: Llibre
Biblioteca: Reflexió pedagògica
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Aquest llibre ofereix un sistema conceptual adreçat a aquest altre món possible i desplega un recull de propostes pràctiques per facilitar-ne la implementació als centres educatius i als diferents escenaris educatius de la comunitat

Pròleg

Introducció

Part 1. Marc conceptual

1. Desenvolupament personal

2. El desenvolupament de la competència social amb els altres

3. El desenvolupament social i de la cura mediambiental

Part 2. Propóstes didàctiques

1. Reflexions per a una oràctica educativa orientada al compromís social

2. Educar alumnes socialment competents conversant en rotllana

3. L'agermanament entre comunitats

4. Els intercanvis amb escoles d'altres cultures

5. El foment de la cultura de pau

6. L'escola compromesa amb el medi ambient

7. Mediació i resolució de conflictes a secundària

8. La comunitat que educa

A mode de cloenda

Bibliografia i recursos

Col.leccions: Graó Educació
EAN: 978-84-9980-934-2
Etapes: Ed. Primària, Ed. Secundària Obligatòria (ESO), Ed. Infantil
Taxonomia: Didàctica de les competències, Competències social i ciutadana