Grups vulnerables

Jane Felipe Beltrão, Jose Claudio Monteiro De Brito Filho, Itziar Gómez,Emilio Pajares, Felipe Paredes i Yanira Zúñiga

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2013

Castellà

Breu descripció:

Proposta didàctica en format d’assignatura universitària que es pot adaptar en graus com Dret, Ciència Política i Gestió Pública. Inclou un manual com a suport teòric, una guia docent que estructura la proposta didàctica i una guia de pràctiques, en la qual es troben les activitats a desenvolupar. Aquest recurs es centra en una reflexió sobre el rol dels drets humans davant les situacions de desigualtat i vulnerabilitat de certs col·lectius socials.

Descriptors: Drets i responsabilitats,
Característiques: Arxiu descarregable
Biblioteca: Suport teòric
Destinataris: Adults
Àmbit: Educació formal

Justícia social

Es defineixen com a col·lectius vulnerables aquells grups de persones que tenen disminuïdes les seves capacitats per defensar els seus drets bàsics. Per tant, aquest col·lectiu es troba en una situació de desigualtat respecte el conjunt de la societat. També es treballen els factors de vulnerabilitat, com són el gènere, l’orientació sexual, l’edat, la discapacitat física, l’ètnia i la condició de migrant, entre d’altres.

1. Drets humans dels infants i adolescents

   1.1. La Convenció sobre els Drets del Nen i la protecció de la infància en la normativa internacional de drets humans

  1.2. La protecció dels drets humans de nenes i nens en el Sistema Interamericà de Drets Humans

2. Drets humans de les persones amb discapacitat

   2.1. Assegurar el gaudi dels drets en condicions d'igualtat: drets humans de les persones amb discapacitat - context general

   2.2. Entre manteniment i canvi: una anàlisi dels primers anys de la Convenció de les Nacions Unides sobre persones amb discapacitat

   2.3. La incorporació de la discapacitat en el sistema interamericà. Principals regulacions i estàndards post-convenció

3. Gènere i drets humans

   3.1 Gènere i drets humans: revolució d'idees i polítiques públiques (context general)

   3.2. Sistema internacional de protecció dels drets humans de les dones

   3.3. La construcció de la igualtat de gènere en l'àmbit regional. Drets Humans dels Grups Vulnerables

4. Drets humans dels pobles originaris i afrodescendents

   4.1. La protecció dels pobles indígenes en el sistema internacional

   4.2. Moviments, pobles i ciutadanies indígenes: inscripcions constitucionals i drets ètnics a Llatinoamèrica

   4.3. Els drets dels pobles indígenes a Amèrica Llatina: Avenços jurídics i bretxes d'implementació

   4.4. La jurisprudència de la Cort Interamericana de Drets Humans en matèria de pobles indígenes i tribals

5. Drets humans i diversitat sexual

   5.1. Drets humans i diversitat sexual: context general

   5.2. La interdicció de discriminació per raó d'orientació sexual i identitat sexual en l'àmbit internacional

   5.3. Drets humans i diversitat sexual en el Sistema Interamericà de Protecció dels Drets Humans

6. Annex: estudis de cas

   6.1. El Dret dels «pobles i nacions indígena originari camperols» en la Constitució Política de l'Estat Plurinacional de Bolívia

   6.2. La protecció del desplaçament forçat per desastres mediambientals en Colòmbia: una perspectiva de drets humans